Duyurular
Eyvan Derneği

Genelde "Sivil Toplum Kuruluşu” özelde "Sanayici ve İşadamları Derneği” olarak; hakkın ve hukukun, barışın ve güvenin, adaletin ve fırsat eşitliğinin, refahın ve mutluluğun, serbest rekabete dayalı ekonomik sistemin sağlandığı; tarihe ve topluma mal olmuş yerel ve evrensel değerlerin korunup gözetildiği; kendi içinde bütün, bölgesinde etkin, dünyada saygın bir Türkiye oluşturma mücadelesine katkıda bulunmaktır.

Şehirlerin depreme dayanıklı hale getirilebilmesi için devlet tarafından uygulanan çalışmalara katılıyormusunuz ?